Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi Görev Alanları,

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.